dich vu ke toan binh duong

dich vu ke toan binh duong gia re

dich vu ke toan binh duong bao cao thue

dich vu ke toan binh duong bao cao tai chinh nam

Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế

Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật sau:

img-van-ban-phap-luat

– Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13

– Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13

– Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

– Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

– Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết: LL106_06042016QH.doc

 

dich vu ke toan binh duong

dich vu ke toan binh duong gia re

dich vu ke toan binh duong bao cao thue

dich vu ke toan binh duong bao cao tai chinh nam

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo