Quyet toan thue

kiem-toan-binh-duong

Quyết toán thuế và Kiểm toán gồm:

–     Kiểm toán báo cáo tài chính.

–     Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế.

–     Kiểm toán hoạt động.

–     Kiểm toán tuân thủ.

–     Kiểm toán nội bộ.

–     Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành(kể cả báo cáo tài chính hàng năm).

–     Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.

–     Kiểm toán thông tin tài chính.

–     Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

Đến với Công ty Dịch vụ Kế toán HKH, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán xin liên hệ trực tiếp với Công ty Dịch vụ Kế toán HKH .