dang-ky-thue-ban-dau

BÁO CÁO THUẾ PHẢI NỘP HÀNG THÁNG

Việc kê khai nộp Bao Cao Thue:

  • Nộp trước ngày 20 hàng tháng .
  • Nộp Bao Cao Thue dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn.
  • Nếu trễ hạn sẽ bị phạt từ 100,000Đ đến trên 5,000,000Đ theo thông tư số 61/2007/TT-BTC theo số ngày trễ hạn.

“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm sau cùng phải ngắn hơn 15 tháng” Bao Cao Thue

Chú ý: Bao Cao Thue, Công ty nào không muốn nộp báo cáo tài chính theo quy định trên thì phải làm công văn xin nộp báo cáo tài chính gộp vào năm sau.