Những quy định cần biết khi dùng hóa đơn điện tử

Khi nào bắt buộc dùng hóa đơn điện tử? Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng, cung cấp dịch vụ. Hiện nay một số doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy truyền thống. Bên cạnh đó một số thì đã chuyển sang dùng hóa đơn điện tử. Vậy, thời điểm nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Hóa đơn điện tử là gì?

Theo khoản 1, Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

“Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

Hóa đơn điện tử bao gồm những loại nào?

Cũng giống như hóa đơn giấy thông thường. Hóa đơn điện tử bao gồm các dạng sau.

  + Hóa đơn giá trị gia tăng. Áp dụng cho đơn vị kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

  + Hóa đơn bán hàng. Áp dụng đối với đơn vị kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. 

  + Các loại hóa đơn khác. Ví dụ: vé điện tử, tem điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử….

Hóa đơn điện tử gồm loại có mã xác thực của cơ quan thuế và không có mã xác thực của cơ quan thuế.

Khi nào bắt buộc dùng hóa đơn điện tử?

Theo Điều 36 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

   – Đối với đối tượng đang sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với các đơn vị đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 (từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực). Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

 – Đối với đối tượng đang sử dụng hóa đơn giấy.

  + Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. Hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 (từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực). Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

  + Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.

Nếu cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã. Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên.Thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các đơn vị. Để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

  – Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020.

   + Nếu Cơ quan thuế thông báo sử dụng hóa đơn điện tử. Thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

   + Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng theo quy định của hóa đơn giấy. 

  – Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền. Thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Ngoài ra phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của BTC.

Tất cả các đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ áp dụng kể từ ngày01/11/2020.

CÔNG TY TNHH HÙNG KIM HOA & KẾ TOÁN BÌNH DƯƠNG

Tại Bình Dương:

ĐC1: đường số 8, Khu TĐC Chánh Nghĩa, khu 3, P. Chánh Nghĩa, TP.TDM, Bình Dương.

ĐC2: Toà nhà Aroma, số N5, Lê Lai, P. Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương

ĐT:  0931.775.119 – 0968 826 260

Email: hotrohanhchinh@gmail.com