Category Archives: Ke toan

Dịch vụ kế toán Bình Dương

Quý Công ty, Doanh Nghiệp thân mến,  Công ty của bạn mới thành lập  Bộ phận kế toán tại công ty của bạn mới hình thành và còn nhiều vấn đề cần giải quyết  Bạn đang tìm một Dịch vụ kế toán Bình Dương trọn gói, với chi phí thấp mà mang lại hiệu quả cao […]

Thành lập Công ty tại Bình Dương

Quý khách thân mến!  Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại Bình Dương  Bạn đang thắc mắc các thủ tục thành lập công ty tại Bình Dương?  Bạn đang tìm kiếm dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương có uy tín Hùng Kim Hoa là Công ty Dịch vụ trên […]

Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế

Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật sau: – Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13 – Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung […]